پایگاه همدان شطرنج

گلات قهرمانی

استاد بزرگ مگنوس کارلسن

در رویارویی قهرمانی کلاسیک شطرنج جهان«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

استاد بزرگ احسان قائم مقامی

با کسب عنوان ارزشمند قهرمانی مسابقات شطرنج غرب آسیا

به رقابت های جام جهانی شطرنج ( روسیه - 2021 ) صعود کرد«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايمهمه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

 «« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 91 صفحه بعد


اسلایدر