پایگاه همدان شطرنج

هم زیارت ، هم سیاحت و هم رقابت ...«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

با حضور بیش از 800 شطرنجباز از 18 کشور جهان«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

+ مشاهده عملكرد شطرنج بازان استان همدان و پيام های تبريک پايگاه همدان شطرنج«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

هیأت شطرنج ما !؟ در خواب است ، آیا ؟!«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

« گزارش پايانی اين دوره از رقابت ها به زودی تقديم حضورتان خواهد شد »«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

افتتاحيه مسابقات ساعت 17 روز پنجشنبه 94/2/17

« اطلاعيه: مسابقات در دو جدول Aا(2150 +) و جدول Bا(2150 -) برگزار خواهد شد »«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6 صفحه بعد


اسلایدر