پایگاه همدان شطرنج

همه از يك خانواده ايم

با تشكر ويژه از استاد مهرداد پهلوان زاده

و

سید رضا فیض آبادی ( مشاور خبری و رسانه فدراسيون شطرنج )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

tozihat-axtozihat-ax«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

FIDE Arbiters' Seminar in Tabriz, IRAN

( + اسامی قبول شدگان در آزمون داوری فیده )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

مدرسین : داوران بین المللی فریدون اسکندری و مقصود گیاهی

زمان برگزاری کلاس ها : 25 لغایت 31 شهریور ماه در تبریز«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد


اسلایدر