پایگاه همدان شطرنج

همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

tozihat-axtozihat-ax«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

دومین جلسه روسای هیأت های شطرنج شهرستان های استان همدان

دستورجلسه

بازدید از مسابقات شطرنج قهرمانی باشگاه های استان همدان

ارائه گزارش مالی و آمار اموال و همچنین شناسایی کمبودهای موجود

ارائه گزارش عملکرد سه ماهه گذشته و تدوین برنامه های سه ماهه آینده

زمان :    جمعه    مورخ 92/9/15    رأس ساعت 10:00    خانه شطرنج همدانهمه از يك خانواده ايم


اولین جلسه ی هم اندیشی

جناب آقای احمد علی‌بابایی با خانواده های شطرنج دوست همدانی

مطرح کردن ضعف ها با تاکید بر نقاط قوت و بیان راهکارهای پیشنهادی

دوشنبه    مورخ 92/7/15      رأس ساعت 16:30    خانه شطرنج همدان

( ویژه اولیای گرامی شطرنج آموزان عزیز استان همدان )همه از يك خانواده ايم

صفحه قبل 1 صفحه بعد


اسلایدر