پایگاه همدان شطرنج«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

بیائید در غروب آخرین سه شنبه سال

برای گردگیری افکارمان

آتشی بیافروزیم و کینه ها را بسوزانیم

زردی خاطرات بد را به آتش

 و

سرخی عشق را از آتش بگیریمهمه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد


اسلایدر