پایگاه همدان شطرنج

همه از يك خانواده ايم

سرکار خانم مژده شکری
ریاست محترم اسبق هیات شطرنج استان همدان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را از صمیم قلب به شما و خانواده ی محترم تسلیت عرض نموده و از ایزد یکتا ، رحمت خداوندی را برای آن شادروان تازه درگذشته و صبر و شکیبایی را برای شما و بازماندگان عزیز آرزومندیم .

« جامعه ورزش شطرنج استان همدان »

 

سرکار خانم مژده شکری در اندوه درگذشت مادر گرامیتان با شما و خانواده محترمتان همدردیم . روحش شاد و یادش گرامی باد .

مهدی سلیم

« خدمتگزار سايت خبری تخصصی پايگاه همدان شطرنج »همه از يك خانواده ايم

جناب آقای محمدرضا ولدی

پیشکسوت گرانقدر و رکورددار قهرمانی ورزش شطرنج استان همدان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را از صمیم قلب به شما و خانواده ی محترم تسلیت عرض نموده و از ایزد یکتا ، رحمت خداوندی را برای آن شادروان تازه درگذشته و صبر و شکیبایی را برای شما و بازماندگان عزیز آرزومندیم .

« جامعه ورزش شطرنج استان همدان »همه از يك خانواده ايم

دوست گرامی جناب آقای طاها مفتاح

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمائیم .

« جامعه ورزش شطرنج استان همدان »همه از يك خانواده ايم

خانواده های محترم : علی بابایی ، زارعی و غلامی

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما عزیزان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمائیم .

« جامعه ورزش شطرنج استان همدان »

 

جناب آقای احمد علی بابایی ( رئیس هیات شطرنج استان همدان )

خبر درگذشت والد مکرم و معزز جنابعالی موجب تأسف و تألم گردید . بدینوسیله ضمن عرض تسلیت به حضرتعالی و خانواده محترم ، از درگاه ایزد متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای شما و خانواده گرامیتان صبر و بردباری مسئلت می نمایم .

سید امیر حسینی

( سرپرست فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ايران )

 

جناب آقای احمد علی بابایی در اندوه درگذشت پدر گرامیتان با شما و خانواده محترمتان همدردیم. روحش شاد و یادش گرامی باد.

مهدی سلیم

( خدمتگزار سايت خبری تخصصی پايگاه همدان شطرنج )همه از يك خانواده ايم

جناب آقای محسن ورزنده

داور فدراسيون جهانی شطرنج

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمائیم .

جامعه ورزش شطرنج استان همدان

و

داوران بين المللی : حميدرضا پورشاهماری و فريدون اسكندریهمه از يك خانواده ايم

جناب آقای فريدون اسكندری

مسئول محترم كميته ليگ و مسابقات فدراسيون شطرنج جمهوری اسلامی ايران

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمائیم .

« جامعه ورزش شطرنج استان همدان »همه از يك خانواده ايم

جناب آقای باقرخليلی

رياست محترم هيأت شطرنج استان آذربايجان غربی

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمائیم .

« جامعه ورزش شطرنج استان همدان »همه از يك خانواده ايم

جناب آقای مهندس محمدرضا وجدانی

رياست محترم هيأت شطرنج استان خراسان رضوی

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمائیم .

« جامعه ورزش شطرنج استان همدان »همه از يك خانواده ايم

دوست گرامی جناب آقای علی زارعی

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمائیم .

« جامعه ورزش شطرنج استان همدان »همه از يك خانواده ايم

استاد گرانقدر جناب آقای محمد زارعی

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمائیم .

« جامعه ورزش شطرنج استان همدان »همه از يك خانواده ايم

tozihat-axtozihat-ax«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

جناب آقای حسین ترابی

دبیر اسبق هیأت شطرنج استان همدان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را از صمیم قلب به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمائیم .

« جامعه ورزش شطرنج استان همدان »همه از يك خانواده ايم

جناب آقای ایرج گلپایگانی

دبیر محترم هیأت شطرنج استان همدان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را از صمیم قلب به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمائیم .

« جامعه ورزش شطرنج استان همدان »همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

+ پیام تشکر وزیر ورزش و جوانان از ابراز همدردی اصحاب رسانه و جامعه ی ورزش«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

سرکار خانم سارا اکبری

نایب رئیس محترم هیأت شطرنج استان قزوین

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدربزرگ گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال خواستاریم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم


استاد گرانقدر جناب آقای حسینقلی سالور

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال خواستاریم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم

جناب آقای امینیان

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال خواستاریم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم

سرکار خانم دکتر فاطمه آقابابایی

رئیس محترم هیأت شطرنج استان چهارمحال و بختیاری

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال خواستاریم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم


با نهایت تأسف و تأثر درگذشت عرفان جماعتی ( شطرنج باز و نوجوان نخبه فومنی ) بر اثر سانحه رانندگی را به خانواده ی محترم ایشان و جامعه ی ورزش شطرنج کشور تسلیت عرض نموده و از ایزد یکتا ، رحمت خداوندی را برای این عزیز سفر کرده و صبر و شکیبایی را برای بازماندگان عزیز آرزومندیم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6 صفحه بعد


اسلایدر