پایگاه همدان شطرنج

همه از يك خانواده ايم
همه از يك خانواده ايم


در خانه اگر کس است ، یک حرف بس است ...«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

tozihat-axtozihat-ax«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

تقدیم به شکوفه های اندیشمند ورزش شطرنج پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

تقدیم به شکوفه های اندیشمند ورزش شطرنج پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین

+

یک پانوشت مهم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


حکم و مدال ، به نفرات برتر داده نشد ؟«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

( 28 / 2 / 91 )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

( 21 / 2 / 91 )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

www.hamadanchess.lxb.ir«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

www.hamadanchess.lxb.ir

در راستای همکاری با هیأت شطرنج استان همدان

آئین نامه ی مسابقات شطرنج قهرمانی استان همدان در سال 1391 را منتشر می نمائیم

فرصتی مناسب برای کسب درجه ی بین المللی ( Rating ) یا افزایش آن !

( آئین نامه ی جدید مسابقات )

{ مشاهده ی جدول مسابقات }

* حامد منوچهری قهرمان شطرنج استان همدان *«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

دور اول با 25 شرکت کننده ؟

دور دوم با 0 شرکت کننده ؟؟؟

دور سوم با 15 شرکت کننده ؟؟«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد


اسلایدر