پایگاه همدان شطرنج«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

پایگاه همدان شطرنج

تنها کانال رسمی ورزش شطرنج ایران در سایت آپاراتهمه از يك خانواده ايم

با حضور بیش از 800 شطرنجباز از 18 کشور جهان«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

هم زیارت ، هم سیاحت و هم رقابت ...«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

وعده ما همزمان با پنجمین سالروز تولد پایگاه همدان شطرنج

بیست و دو بهمن 1395همه از يك خانواده ايم

اسلایدر