فراخوان پایگاه همدان شطرنج

پایگاه همدان شطرنج

جلسه عمومی اولیای شطرنج آموزان ورزش شطرنج استان همدان

مطرح کردن ضعف ها با تاکید بر نقاط قوت و بیان راهکارهای پیشنهادی

روز پنجشنبه    مورخ 26 / 2 / 92    ساعت 16:30    خانه شطرنج همدان

لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر