هر دم از این باغ بری می رسد !

پایگاه همدان شطرنج

مسئولین مستعفی و پیشین هیأت شطرنج استان همدان

استعفای شما عزیزان

نباید به دشمنی با ورزش مقدس شطرنج و دوست داران آن ختم شود

با آنکه انتظار میرفت طبق روال اداری معمول ، مسئولین مستعفی و پیشین هیأت شطرنج استان همدان ، این مجموعه را پس از تسویه کامل به همراه کلیه اسناد و اموال و ... طی یک فرایند قانونی و دیپلماتیک از طریق اداره کل ورزش و جوانان استان همدان و با هماهنگی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران ، تحویل سرپرست جدید هیأت شطرنج استان همدان بدهند ؛ اما در کمال تاسف و تعجب شاهد آن هستیم که هیأت شطرنج استان همدان را در عملکردی شبهه آمیز و غیرقانونی ، کلاً تحویل مسئول سالن خانه شطرنج همدان داده اند و به وی دستور داده اند که تا انجام امور فوق ( تحویل هیأت شطرنج به سرپرست جدید ) که البته قانوناً جزء وظایف خودشان بوده است و عملاً از آن شانه خالی کرده اند ؛ خانه شطرنج همدان را تعطیل نماید .

لذا پایگاه همدان شطرنج بر اساس وظیفه ی شطرنجی و رسانه ای خویش ، به این عزیزان ( مسئولین مستعفی و پیشین هیأت شطرنج استان همدان ) با احترام توصیه می نماید که جامعه ی ورزش شطرنج استان همدان ، همواره قدردان خدمات ارزشمند آنان بوده و خواهند بود ؛ اما یقین بدانند که سنگ اندازی هایی بدین شکل ! خللی در ادامه حیات ورزش شطرنج استان همدان پیش نخواهد آورد . پس بهتر است از این به بعد در کنار ورزش مقدس شطرنج و دوست داران این رشته ی فرهنگی و علمی و هنری باشند و نه در ...

( با آرزوی روزهایی بهتر برای ورزش شطرنج استان همدان )

 

{ استثنائاً استفاده از مطالب فوق با ذکر یا بی ذکر منبع ، مطلقاً ممنوع است }
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر